Homewerkstrategie in onderwijs

strategie in onderwijs

Een middelgrote ROC worstelt met krimpende bijdragen van de overheid. Als gevolg daarvan staat de structuur van de organisatie ter discussie en neemt de druk op derde geldstroom activiteiten toe. MerkenMensen adviseert om een visie te ontwikkelen op deze activiteiten en te zorgen voor een brede verankering in de organisatie. De verankering van de visie gebeurt met een serie activiteiten met docenten die hun houding naar de derde geldstroom activiteiten doet veranderen. Na verloop van anderhalf jaar leveren de contacten met het bedrijfsleven die eruit voortvloeien, de organisatie een betere verankering in haar omgeving.


Terug naar werkoverzicht.