Advies

Het adviestraject van MerkenMensen is even veelzijdig als omvangrijk. Het kan variëren van een compleet businessplan tot de opzet en begeleiding van een brainstorm. MerkenMensen heeft veel ervaring met

-       het maken van marketingplannen

-       het opstellen en operationaliseren van de marketingcommunicatie

-       het vaststellen en beschrijven van de identiteit van een organisatie

-       het verwoorden van de visie en missie van organisaties

-       positioneringvraagstukken

-       de opzet en uitvoering van marketing pr

Bovendien adviseert MerkenMensen retailers op het gebied van formule ontwikkeling en –beheer, instore communicatie en shopping experience.

 

Altijd geldt een nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Dan kan strategische denkkracht gekoppeld worden aan operationele slagkracht. Bijkomende voordelen zijn de kostenbesparing en het opleidingseffect, waar betrokkenen van profiteren. Het advies van MerkenMensen is bij voorkeur onderbouwd met  onderzoek. Kwalitatief onderzoek voert MerkenMensen meestal uit in eigen beheer. Voor kwantitatief onderzoek maken we gebruik van deskundigen in ons netwerk.

 

Met regelmaat ‘botst’ MerkenMensen met relaties. Dat botsen staat voor een ‘benen op tafel sessie’, waarbij een onderwerp of vraag centraal staat. U regelt het onderwerp, wij regelen een locatie en een aantal interessante gespreksdeelnemers. Het resultaat is altijd verrassend bruikbaar.