Training

Mensen vormen een onuitputtelijke bron van inspiratie. Vooral als het gaat om hun gedrag in verschillende situaties. Waarom doen ze wat ze doen? Of waarom doen ze dat juist niet? Wat doet de klant beslissen om een product aan te schaffen, een winkel te kiezen? Welke overwegingen spelen door het hoofd van de verpleegkundige, de adviseur? Hoe komen mensen ertoe een bepaalde handeling te verrichten?

Die fascinatie voor menselijk gedrag vormt de basis van ons denken en doen. Gedrag van mensen is de resultante van capaciteit, motivatie en gelegenheid. Niet alles in het gedrag van mensen laat zich zo maar veranderen. Wij geven de deelnemers aan onze trainingen zicht op verschillende gedragsmogelijkheden. Zo leren ze opties herkennen. We helpen de deelnemers ontdekken hoe zij zich ander gedrag eigen kunnen maken. Zich kunnen losmaken van hun routines. Omdat die niet altijd helpen om de doelen te verwezenlijken. We hanteren met ijzeren discipline: introductie, oefenen, evalueren.

 

Onze trainingen zijn schaalbaar in omvang. Wij hanteren bij de meeste trainingen een vuistregel van maximaal 10 deelnemers per trainer. Wij hebben een netwerk van ruim 20 ervaren, gelijkgestemde trainers om ons heen. Daarmee kunnen wij opschalen tot groepen van 200 - 250 personen.

 

We hebben hulpmiddelen ontwikkeld als de gereedschapskist voor persoonlijke communicatie, de matrix van verlangen en angst en de stoomcursus feedback in vijf stappen. Oefeningen als Rood/Blauw en Mensje van Merken! maken kristalhelder hoe verleidelijk het is om in patronen te denken. En hoe weinig nuttig dat is. Iedere training van MerkenMensen haalt het beste uit de deelnemers. Wij zorgen voor een sfeer van vertrouwen, zodat deelnemers al hun talenten en vaardigheden durven benutten.